Vizitatori

free counters
Conatanta Abalasei-Donosa: Carti online /Ed. Calameo

miercuri, 25 ianuarie 2012

OMAGIU LUI ENESCU                                Botoşani, oraş cu o vechime de peste
650 de ani de atestare documentară, oraş
din Nordul Moldovei între apele Siretului şi Prutului, este aşezat pe o coamă de dealuri groase puţin înalte, însă în unele locuri mai apar şuviţe de pădurici de un verde smălţat, ca de pe ceramica executată de ceramiştii din Dorohoi şi Mihăileni.
       Botoşani, este un oraş bogat în arhitectură de valoare la majoritatea clădirilor din partea veche a oraşului; este bogat în tradiţiile de artă populară (cusături, ţesături şi împletituri), bogat în lăcaşe de cult şi alte multe tradiţii, ce s-au transmis din generaţie în generaţie pline de originalitate .
       Botoşani, cu toate împrejurimile sale, este partea de teritoriu al acestei glii strămoşeşti, care a dat neamului românesc vârfurile spiritualităţii culturale; Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Geoege Enescu şi Ştefan Luchian. Aceste spirite alese de bunul Dumnezeu, sunt numai o parte din oamenii de seamă al acestor locuri.
       George Enescu, este pilonul de referinţă pentru cultura noastră muzicală-muzica clasică. Enescu, a impus prin întreaga sa creaţie interpretativă şi compoziţională, prin numele său de mare compozitor şi dirijor, România, pe tărâmul culturii din  Europa, dar şi din întreaga lume.
       Amintesc toate aceste lucruri despre George Enescu din multitudinea  evenimentelor de mare presigiu despre acest compozitor când anul 2005, a fost declarat de către  - UNESCO - „ ANUL ENESCU „ eu, i-am dedicat o întreagă expoziţie personală de grafică în peniţă şi acuarelă, care a fost deschisă la Complexul Muzeeal Bucovina din oraşul Suceava în luna octombrie.
       In anul 2007, când s-au împlinit 50 de ani de la înfiinţarea Muzeului George Enescu din oraşul Dorohoi cât şi 600 de ani de atestare documentară al oraşului, Muzeul de Istorie din Botoşani prin directorul său,  prof.Lucica Pârvan, cât şi Primăria oraşului Dorohoi, mi-au făcut invitaţia cu expoziţia OMAGIU lui ENESCU  cunoscută încă din anul 2005. Prezentă aici la Dorohoi această expoziţie, s-a bucurat de multe aprecieri căt şi de prezenţa unor oameni de prestigiu, cunoscători ai muzicii şi valorii lui Enescu. Printre alte personalităţi, s-a numărat şi renumiţii profesori de pian , respectiv vioară Mihaela şi Adrian Tomescu din Bucureşti - profesori, care au descoperit prin harul şi talentul lor, numeroşi elevi, care acum, sunt mari muzicieni, concertând în România cât şi pe marile scene ale lumii.
       Intreaga expoziţie, semnul meu de preţuire şi admiraţie pentru marele muzician român ENESCU, am donat-o Muzeului George Enescu din Dorohoi, fiindcă locul ei, acolo trebuia să fie. Vă prezint aici imagini cu unele din lucrările mele de grafică în peniţă ce au compus întreaga expoziţie - OMAGIU lui ENESCU -

                              


         Text si grafica Constanta Abalasei-Donosa


 
                                             
               

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Despre mine

Fotografia mea

CONSTANŢA ABĂLAŞEI-DONOSĂ atrist plastic,grafician , poet .40 de expoziţii personale ; o personală în Canada, Alma-Quebec în 2003 şi 2 în Franţa la Macon şi Manziat
7 carti editate -poezie si proză scurtă.
Peste135 de expoziţii de grup,în România şi străinătate
*Membru în AAP -Tg.Mureş, condus ILARIE OPRIŞ
*Membru in LIGA SCRIITORILOR din ROMANIA -Filiala
  Bucureşti,condus de ELISABETA IOSIF
  9 DIPLOME DE EXCELENŢĂ, după anul 2000,iar până în 1989, a luat numeroase premii la concursurile de artă.

Constanţa Abălaşei- Donosă " IN SLUJBA MUZICII /ENESCU "

EMINESCU în grafica mea